Kalmarnäs Honung …. och snickeri

Vi tillverkar och säljer bikupor och honung.

Kalmarnäs Honungs bikupor är handsnickrade trädgårdsmöbler gjorda i vår egna verkstad på Åland. De är tillverkade i enbart naturmaterial med stor tygnd på kvalitet och form. Kuporna ska vara ett bra hem för bina samtidigt som det är någonting vackert att ha i trädgården. De är tillverkade för binas välmående. Vi har egna horisontella och staplingsbara toplistkupor i våra bigårdar runtom på Åland. Kuporna tillåter bina bygga fritt på sina egna villkor.

Kalmarnäs Honung är en honung som är tillvaratagen och odlad på ett skonsamt och traditionellt sätt.

Här kommer binas välfärd i första hand.

 

 

Logobildbi